oorlogsheld

(hoe koud het was en hoe dichtbij)

ga zitten zoon, dan zal ik je vertellen
hoe koud het was, hoe ongelijk de strijd
je vader was tot sneuvelen bereid
de dorst en honger waren metgezellen

de Russen waren eens ontzettend felle
en wrede communisten, zonder spijt
bedreven zij een krijg van haat en nijd
bloeddorstig, klaar om koppen te gaan snellen

je vader heeft de oostgrens toen bewaakt
tot eer en glorie van het vrije westen
de vijand gaf het op ten langen leste
ik heb het rode bastion gekraakt

dus houd eens op een oude man te pesten
ik heb de 'koude oorlog'  meegemaakt

terug naar de inhoudsopgave